29 września 2017

ZAKŁADANIE SPÓŁEK

Organizowanie procesu zakładania spółek prawa handlowego w ramach współpracy z kancelariami prawnymi i notarialnymi

  • Pomoc w wybraniu odpowiedniej formy prawnej
  • Umowa Spółki
  • Przygotowanie wpisu do KRS
  • Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego i do właściwych Urzędów