29 września 2017

USŁUGI KSIĘGOWE

Nasze Biuro Rachunkowe świadczy następujące usługi księgowe:

 1. Księgi rachunkowe
  • prowadzenie księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowymi planami kont,
  • wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • bieżące informowanie o sytuacji podatkowej klienta na podstawie dostarczonych dokumentów,
  • prowadzenie rejestru środków trwałych i wyposażenia, tablic amortyzacyjnych
  • kontrola rozrachunków,
  • przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego, NBP i innych instytucji,
 2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • bieżąca ewidencja dokumentów księgowych,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
  • prowadzenie rejestru środków trwałych i wyposażenia, tablic amortyzacyjnych.
 3. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.
  • zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
  • sporządzanie pełnej dokumentacji związanej z przebiegiem okresu zatrudnienia pracownika,
  • sporządzanie umów zlecenia i o dzieło,
  • sporządzanie list płac oraz miesięcznych zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych i deklaracji ZUS,
  • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek (PIT-11,PIT-8B itp).
 4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 5. Dla podatników VAT:
  • prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie na ich podstawie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-UE, generacja i wysyłka plików JPK
   generujemy pliki JPK dla klientów zewnętrznych na podstawie dostarczonych dokumentów
 6. Zwroty VAT z zagranicy
 7. Sporządzanie rozliczeń podatkowych rocznych dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.
 8. Sporządzanie i dostarczanie Intrastat
 9. Pozostałe obowiązki sprawozdawcze.Bazując na szerokim i długoletnim doświadczeniu w księgowości podejmujemy sie też trudnych zadań, np. wyprowadzania zaległości księgowych.